PROFIL FIRMY

Firma IZOLACE HK s.r.o. Hradec Králové byla založena v roce 2004 a navázala na zkušenosti a tradici firmy Stavební izolace s.r.o. založené v roce 1991.

Po nezbytné restrukturalizaci firma převzala vše dobré, co se v původní firmě povedlo. Cílem bylo nejen rozšířit zaměření firmy do více oblastí stavebních izolací, ale dosáhnout komplexnosti řešení, počínaje technickou pomocí projektantům, prodejem izolačních a doplňkových materiálů až po realizaci stavebních a technických izolací. Činnost firmy se opírá o zkušenost vlastních, vysoce kvalifikovaných pracovníků a je zaměřena na následující oblasti:

 • Tepelné a průmyslové izolace
  izolace parovodů, horkovodů, kotelen, výměníkových stanic, odsiřovacích zařízení, filtrů, elektrárenských kotlů, turbín a dalších zařízení
 • Hydroizolace spodních staveb
  proti zemní vlhkosti i tlakové vodě s použitím asfaltových i fóliových materiálů
 • Kompletní izolace plochých střech
  jednoplášťových, dvouplášťových, včetně variant s použitím obrácené skladby vrstev ve všech technologiích tepelných izolací a hydroizolací (fólie, asfalty)
  provádění klempířských a doplňkových prvků
 • Protiradonové izolace spodních staveb
 • Izolace proti ropným produktům
 • Tepelné akustické a protipožární izolace
  vzduchotechnických rozvodů a zařízení s dodáním certifikátů
 • Klempířské konstrukce
  jejich výroba, montáž a prodej
 • Izolační materiály - tepelné a hydroizolační
  jejich prodej včetně doplňkových a pomocných materiálů

IZOLACE HK s.r.o., Vážní 899, 500 03 Hradec Králové